INFORMATIE

Lasersnijden- en graveren is een zeer nauwkeurig proces welk gepaard gaat met het bundelen van licht en deze om te zetten tot een laserstraal welk gediend kan worden om door verscheidene materialen heen te snijden en/of te graveren. Er zijn momenteel drie soorten lasertypes op de markt waaronder de Co2 Lasers, Nd Lasers en Nd-Yag lasers. Sober-Laserlab maakt gebruik van de Co2 lasertype. Door de precisie van de laserstraal is het mogelijk om materialen te snijden door ze te smelten, te verbranden of door de hitte op te laten lossen. Hiermeee kan je tot op een haar nauwkeurig en op hoge detail door allerlei soorten materiaal heen snijden.

Let hierbij wel op! Een Co2 lasersnijder heeft niet de capaciteiten om door metaal of andere soorten hardmateriaal heen te snijden. Daarintegen is het wel mogelijk om op harde materialen te graveren. Dit wordt verder uitgelegd onder de instructiepagina.

Aan de slag! 


Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn wordt u verzocht om je werk in de juiste bestanden aan te leveren. Sober-Laserlab kan met de volgende softwares en bijbehorende bestandstypes aan de slag: Adobe Acrobat (PDF), Adobe Illustrator (AI), Adobe Photoshop (EPS), Coreldraw (CDR) en Autocad (DWG/DXF). Voor een uitgebreide uitleg hoe om te gaan met een van deze tekenprogrammas voor het tot stand brengen van een laserbaar bestand verwijs ik u door naar het onderdeel instructies.

Hieronder volgt een uitgebreide uitleg en informatie over de volgende mogelijkheden: lasersnijden, raster graveringen, vector graveringen, metal graveringen, foto graveringen, informatie over de lasersnijder en technische specificaties.

Lasersnijden

De straal die door de lasersnijder heen gaat wordt opgewekt vanuit de zogenaamde ‘lasertube’ en wordt door middel van speciale reflectie spiegels binnen de machine geleidt naar de laserkop, welk uiteindelijk zijn straal bundeld en het licht geconcentreerd op het materiaal laat vallen om zo door het gewenste materiaal te snijden of op het gewenste materiaal te graveren.

Stap 1: Het voorbereiden van uw bestand dat u wilt lasersnijden

Om uit te kunnen sluiten of uw bestand laserbaar is verzoeken wij u uw bestand naar ons toe te sturen ter controle. De machine leest vector lijnen als haarlijn voor het snijwerk. Lijnen die gesneden dienen te worden wordt met rood aangegeven. Deze lijnen kunt u instellen op de dunste optie vanuit uw gekozen tekenprogramma. Hou bij het ontwerpen van uw bestand rekening met de inkeping van de straal op het materiaal in verband met snijverlies. Snijverlies is vaak minimaal vanwege de precisie van de laserstraal. Let wel op dat afhankelijke van het materiaal hier enigszins wat verschil in zal zitten. Het maximale werkoppervlakte van de lasersnijder van Sober-Laserlab bedraagt maar liefst 1200 mm bij 800 mm.

Stap 2: Sober-Laserlab configureert de instellingen van de lasersnijder voor het snijwerk voor u in

Sober-Laserlab verzorgt het lasersnij proces door het materiaal in de machine te plaatsen en de instelling van de lasersnijder op het gewenste niveau in te stellen voor het beste eindresultaat gespecificeerd aan de hand van het gewesnte materiaal.

Stap 3: Sober-Laserlab verzorgt het volledig proces van het te laseren bestand

De machine zal aan de hand van het door u geleverde bestand/ontwerp de componenten die met rood worden aangegeven voor u uitsnijden. Afhankelijk van het materiaal is het voor u optioneel om het materiaal te voorzien van een beschermfolie welk naderhand kan worden verwijderd om verbrandingen en brandplekken op de achterkant van uw materiaal te voorkomen.

Raster graveringen

Lasergravering of laser etsen is een manier om markeringen te plaatsen op verschillende materialen door middel van de gebundelde laserstraal. De machine zal als het ware als een printer de laserkop van links naar rechts sturen om het gewenste illustratie op het gewenste materiaal te graveren. In plaats van het gebruik van inkt zoal bij een printer brandt de lasersnijder in het materiaal waarmee u uw illustraties hiermee op het materiaal graveer. Elk materiaal reageerd weer anders op deze graveringstechniek. De resultaten zijn in het algemeen van verbluffende kwaliteit!

Stap 1: Het voorbereiden van uw bestand dat u wilt lasergraveren

Het bestand welk door u zal worden aangeleverd dient aan een aantal verplichtingen te voldoen. Vector lijnen worden niet herkend als een graveervlak. Graveervlakken dienen worden aangegeven met ingekleurde vlakken (fillings) zonder buitenlijnen (outlines). Met het kleur zwart dient u aan te geven deze vlakken te willen graveren. Indien u toch vectorlijnen wilt graveren dan dient u deze breder te maken dan de aangegeven haarlijn van 0,01mm. Indien het om een illustratie en/of een foto gaat dan kunnen deze in plaats van vectorbestanden ook als BMP, JPEG en TIFF worden aangeleverd. Het team van Sober-Laserlab zal dan voor u kijken wat er mogelijk is met het door u ingediende tekening. Hierbij geldt dat u uw illustratie/foto op een hoge resolutie moet indienen geliefst op 300DPI.

Stap 2: Sober-Laserlab configureert de instelling van de lasergraveer modus in voor u

U kunt het lasergraveren ook in combinatie met het lasersnijden. Door dit juist aan te geven met de juiste kleuren kan tijdens de opdracht deze instellingen van te voren worden bepaald en ingesteld. Het is tevens ook mogelijk om verschillende dieptes toe te passen door de snelheid en de sterkte van de laser aan te passen. Hiermee is het mogelijk om verschillend verbluffende eindresultaten te behalen.

Stap 3: Daar gaan we dan!

Nadat de gewenste instellingen zijn toegepast en ingesteld zal de lasersnijder zijn werk verrichten. Let hier wel op dat rastergraveringen erg tijdrovend kunnen zijn en dit tot hoge kosten kunnen leiden in uw laserproject. Hoewel de maximale oppervlakte 1300 mm bij 900 mm bevat moet u bij rastergraveringen rekening houden met een afgekaderde opperblakte van 1200 mm bij 800 mm. Dit is in verband met de reikwijdte van de laserkop welk voldoende uitwijkruimte nodig heeft voor de ruimte buiten uw materiaal.

Vector graveringen

Vector gravering is een manier om markeringen of verbrandingen op de aangegeven plekken in uw ontwerp op materialen ingraveren. Dit proces gaat gepaard met het lasersnijden, maar in plaats van volledig door uw materiaal heen te snijden zal het bij een vector gravering alleen lichtelijk in uw materiaal branden. Het materiaal wordt dus niet losgesneden tijdens deze methode. De dikte van deze vector graveerlijnen zullen een haarlijn bevatten welk overeenkomt met 0,02mm. Al wilt u een dikkere lijnen wilt graveren dan is dat zeker mogelijk en verwijs ik u naar de raster graverings methode en/of zullen wij in samenspraak met u de laserkop lichtelijk uit zijn focus halen zodat het mogelijk is om een dikkere vector lijn te graveren. Deze laatste optie is alleen op verzoek mogelijk, dus geef het ons duidelijk aan wanneer u van deze methode gebruik wilt maken.

Stap 1: Het voorbereiden van uw bestand voor vector graveringen

Eveneens als alle andere methodes verzoeken wij u om uw bestand naar ons toe te sturen ter controle. Indien u gebruik wilt maken van het vector graveren dan geeft u deze lijnen in uw ontwerp aan in het blauw. Hiermee kan de team van Sober-Laserlab rekening houden dat het gaat om een vector gravering. Indien u dikkere vectorlijnen wilt weergeven vul de dikte van deze lijnen dan ook met blauw.

Stap 2: Sober-Laserlab configureert de instelling van de lasergraveer modus in voor u

Vector gravering is een proces dat gepaard gaat met lasersnijden en lasergraveren. Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden is het voor ons van bela ng dat u in uw bestand duidelijk aangeeft welke methode u wilt toepassen voor welke onderdelen. Nadat uw bestand is gecontroleerd zullen wij de lasersnijder voor u gaan instellen om het gewenste resultaat te behalen voor het gewenste materiaal.

Geef bij het indienen van uw opdracht ook even aan hoe diep u uw vector graveringen wilt hebben zodat wij de juiste instellingen kunnen toepassen aan uw behoeften.

Stap 3: Daar gaan we dan!

Nadat alles is ingesteld zal de machine zijn werk verrichten. De machine zal de blauwe vectorlijnen volgen en deze door middel van de laserstraal in uw materiaal graveren. Indien uw opdracht in combinatie is met lasersnijwerk of lasergraveerwerk, dan zullen deze processen na het vectorgraveren plaatsvinden. Als optie wordt er aan u aangeboden om uw materiaal te voorzien van een beschermfolie op de onderkant van het materiaal om zo brandplekken en verbrandingen te minimaliseren. Deze beschermfolie kunt u naderhand zonder lijmresten weer worden verwijderd van het materiaal.

3D Laser gravering

Zoals u wellicht al heeft kunnen zien of lezen is het mogelijk om met de lasersnijder verschillende sterktes toe te passen om op deze manier verschillende soorten dieptes te behalen in uw graveerwerk. Dit is een fantastisch proces maar vereist ook het nodige aandacht bij het aanleveren van uw bestand. Omdat de lasermachine alleen reageert op grijswaarden en niet op kleur is het dus een vereisten dat uw betand waarin u verschillende diepte wilt laten graveren de juiste grijswaarden toe te passen. De grijwaarden zijn van zwart naar lichtgrijs, waarbij zwart een zwaardere instelling zal hebben dan bij lichtgrijs. Dit proces is te vergelijken met raster graveringen en kan bij grote oppervlakten erg tijdrovend zijn wat resulteerd in hogere productiekosten. Voor meer informatie over dit proces verzoek ik u om dit van te voren met ons te bespreken, zodat wij van te voren u kunnen adviseren of het door u geleverde bestand voldoet aan de eisen voor het 3D laser graveren.

Metaal graveren

Voor het graveren in metaal geldt dezelfde werkwijze als bij het lasergraveren, zowel raster als vector. Voor dit proces wordt er gebruik gemaakt van een emulsie genaamd laserpasta. Door deze laserpasta aan te brengen op uw materiaal is het voor de lasermachine mogelijk om op de oppervlakte een markering achter te laten. Omdat het snijden en ingraveren van metaal niet mogelijk is, is het bij deze methode dus ook niet mogelijk om diepere graveringen in het metaal aan te brengen. De markeringen zullen als het ware als een laag op uw materiaal achterblijven nadat het gegraveerd is. Dit proces wordt het meest toegepast op het graveren van metaal, maar het is ook mogelijk om deze methode toe te passen op andere soorten hardmateriaal bijvoorbeeld keramiek, marmer of gesteente. Voor meer informatie en de kosten voor dit speciale proces kunt u gerust contact met ons opnemen om het een en ander met u te bespreken.

Foto laser gravering

Foto’s laten graveren is een van de essenties van het laser graveren maar dan met een veel hogere detail als resultaat. De laser leest de kwaliteit van de kleurwaarden van uw foto. Hiermee detecteerd de lasersnijder verschillende dieptes van de kleuren op uw foto. Bij zwarte oppervlaktes zal de laser zich aanpassen en de maximale kracht toepassen en bij lichtere oppervlaktes zal de lasersnijder zich eveneens aanpassen om minder sterk in het materiaal te graveren en bij witte oppervlaktes zal de lasersnijder deze overslaan en geen gravering achterlaten.

Stap 1: Het voorbereiden van uw foto dat u wilt lasergraveren

Indien u van deze methode gebruik wilt maken verzoeken wij u om uw foto naar ons toe te sturen. Het is voor u van belang dat de door u ingestuurde foto de juiste resolutie bevat, want de resolutie van uw foto is bepalend voor het resultaat van de lasergravering. De minimaal vereiste resolutie voor foto graveringen is bepaald op 300 DPI. Houd u hier dus rekening mee wanneer u uw bestand naar ons toestuurd.

Wanneer u uw foto naar ons heeft doorgestuurd, zal Sober-Laserlab deze foto bewerken om het allerbeste resultaat van uit uw foto te behalen voor het lasergraveren. Uw foto zal niet veranderen of van detail verliezen, het is puur een techniek/methode om de kleuren in uw foto beter van elkaar te onderscheiden zodat het voor de lasermachine gemakelijker is deze verschillende tonen uit te lezen.

Stap 2: Daar gaan we dan!

Voor het foto graveren wordt in principe dezelfde methode toegepast zoals bij het rastergraveren. Dit kan zeer tijdrovend zijn afhankelijk van het gewesnte formaat. Houd u hiermee rekening wanneer u deze methode wilt toepassen. Graveren van foto’s is mogelijk op verchilllende soorten oppervlaktes.

The machine!

Onze lasersnijder wilt graag kennis met u maken en ik neem aan dat ook u graag kennis wilt maken met haar! Sober-Laserlab werkt met een toonaangevende lasermachine welk leidend is in de huidige markt. Ons machine betreft een werkoppervlakte van maar liefst 1300 mm bij 900 mm. U kunt wel zeggen dat dit een van de grotere lasersnijders zijn die op de huidige consumenten markt bevindt. Sober-Laserlab is zich erg bewust over de kwaliteit van uw product en biedt daarom alleen het beste aan! Kwaliteit van de machines vaak leidend in het resultaat van uw werk, daarom wordt er bij Sober-Laserlab regelmatig onderhoudswerkzaamhede uitgevoerd om voor ons en voor u het allerbeste resultaat te behouden. Bij Sober-Laserlab is de waarde van uw werk even belangrijk alsof het ons eigen werk bevat!

Met onze lasersnijder is het momenteel mogelijk om door maximaal 15 mm hout heen te snijden en door maximaal 17 mm perspex heen te snijden, helaas bevat ons model geen Z-as om het werkblad lager in te stellen om op deze manier dikkere materiaal te bewerken. Indien u zelf materiaal aanleverd dat dikker of groter is dan wat de machine als standaard formaat aan kan geef dit dan aan in uw verzoek en zal Sober-Laserlab voor u bekijken wat er voor u mogelijk is! Wees gerust want er zijn talloze mogelijkheden die wij kunnen toepassen om uitwijkende formaten van uw materiaal te bewerken!

Monrtech LT-1390 80w lasermachine 1300 mm x 900 mm.